ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare

Regulatorisk information

 

 

16 juni 2022

 

Regulatoriskt pressmeddelande

 

Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare
Enzymatica AB har tecknat ett tvåårigt låneavtal om maximalt 20 MSEK med de tre största ägarna samt styrelseordförande Bengt Baron och VD Claus Egstrand. Syftet är att stötta bolagets likviditet i de perioder då försäljningen är lägre på grund av säsongsvariationer eller på grund av eftersläpande effekter av pandemin.

Bolagets tre största ägare – Mats Andersson, Håkan Roos och Björn Algkvist – har i dag den 16 juni 2022 tillsammans med bolagets styrelseordförande Bengt Baron och bolagets VD Claus Egstrand tecknat ett tvåårigt låneavtal med Enzymatica AB om maximalt 20 MSEK under två år.

”Enzymatica har en fantastisk produkt­ med stor potential, men det är ingen hemlighet att bolaget går igenom en tuff period rent likviditetsmässigt efter den låga försäljningen under andra halvan av pandemin. Vi som ingår låneavtalet har alla investerat långsiktigt i bolaget och vill bidra till finansiell stabilitet i verksamheten”, säger Bengt Baron, styrelseordförande i Enzymatica.

Bolaget meddelade redan hösten 2021 att försäljningen skulle påverkas negativt under första halvåret 2022, främst eftersom Enzymaticas partners Sanofi och STADA har stora lager som inte sålts slut under pandemin. Samtidigt har avtal för nya marknader tecknats och på de marknader där Enzymatica själv svarar för marknadsföring och försäljning (Sverige, Storbritannien, Island) ökade försäljningen med 56 % under första kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan.

Låneavtalet tecknas med marknadsmässiga villkor (STIBOR 3 mån + 7 % inkl. avgifter) och Enzymatica har möjlighet att utnyttja delar eller hela beloppet efter behov. Låneavtalet fördelas enligt följande och samtliga lån görs via bolag: Mats Andersson 5 MSEK, Håkan Roos 5 MSEK, Björn Algkvist 5 MSEK, Bengt Baron 3 MSEK och Claus Egstrand 2 MSEK. Utnyttjat lånebelopp ska avbetalas med start den 30 september 2024 och vara återbetalat i sin helhet senast den 30 mars 2025.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com