ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstämmor

Årsstämma 2022

28 april, 2022

Enzymaticas årsstämma 2022 kommer att hållas i Lund den 28 april kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas upp på årsstämmans dagordning.

Dokument

Protokoll från Årsstämma 2022

Kallelse till Årsstämma 2022

Fullmaktsformulär Årsstämma 2022

Valberedningens motiverade yttrande 2022