ENZY  
SEK  %
Logotype

Årsstämma

Årsstämma 2023

Enzymatica AB (publ) håller årsstämma den 4 maj 2023 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Den som önskar delta i stämman ska:

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 25 april 2023 och
  • anmäla sig till stämman senast den 27 april 202. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, sriwarint.olsson@enzymatica.com .

Protokoll Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande