ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvinnor och unga besväras mest av förkylningar

Regulatorisk information

Hösten och vintern är högsäsong för förkylningar. Nio av tio svenskar är förkylda minst en gång varje år. Kvinnor och unga är genomgående mer besvärade av sin förkylning och behandlar sig dessutom mer än vad män gör. Men nästan en tredjedel av svenskarna vet inte hur de smittas. Det visar bland annat en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av bioteknikföretaget Enzymatica.

De flesta svenskar blir sjuka när vi återgår till våra arbetsplatser, dagis, skolan eller åker kollektivt. Att vi spenderar mer tid inomhus gör att de hundratals virus som ständigt är i omlopp sprids och det är lätt att smittas. Trots det är det få som vet hur de smittas, och över hälften behandlar sin förkylning med värktabletter. Det visar resultaten av en undersökning genomförd av Novus baserad på 1 223 intervjuer.

Undersökningen visar att kvinnor och yngre personer genomgående är mer besvärade av sin förkylning. Bland de nio symtom som oftast förknippas med förkylningar graderade kvinnor samtliga som jobbigare än vad männen gjorde. Kvinnor svarar framförallt oftare täppt näsa. Samtidigt är kvinnor bättre på att behandla sina symptom än vad män är. Kvinnor och män bedömer däremot att de är förkylda lika ofta, i snitt 2,1 gånger per år, medan små barn kan drabbas av betydligt fler förkylningar. Enligt undersökningen blir målgruppen, 18-29 år oftare förkyld än övriga målgrupper, totalt drabbas de av fem eller fler förkylningar per år.

  • Upplevelsen av att vara förkyld varierar från person till person, kanske hör kvinnors och ungas upplevda besvär ihop med en ökad press från arbetsplats och samhälle, att det inte är lika självklart för den gruppen att tillåta sig själv att gå ner i varv och låta kroppen vila, säger Mats Clarsund, Forskningschef på Enzymatica.

Eftersom förkylningar många gånger drabbar en stor del av befolkningen under samma period blir den även en samhällskostnad, genom att den korta sjukfrånvaron ökar [1], samtidigt som förkylningar är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar.[2]

Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet. Nästan hälften av Stockholmarna svarar hosta och trötthet som förkylningssymptom.

Svenskarna uppger att de främst smittas av en förkylning via en familjemedlem och/eller en kollega.
Undersökningen visar även att nästan en tredjedel (32 %) av svenskarna inte vet hur de smittas.

  • Det finns en stor okunskap om hur förkylningar smittar. Trots att förkylning är så vanligt är det många som inte vet hur man förebygger eller smittas av förkylning. Följden blir att fler smittas, säger läkare Ulla Karin Persson på Braehälsan i Eslöv.

De vanligaste förkylningssymptomen som uppges är täppt näsa (57 %), följt av halsont (50 %) och rinnande näsa (48 %). Undersökningen visar även att boende i Stockholm lider mer av hosta och trötthet än i övriga delar av landet.

Vanligt att behandla förkylning - Stockholmarna använder mest värktabletter
Åtta av tio svenskar behandlar sin förkylning på något sätt. Den vanligaste behandlingen är att använda värktabletter (51 %) eller nässpray (48 %). Stockholmarna behandlar även sin förkylning i större utsträckning, då främst i form av värktabletter och huskurer.

För mer information om undersökningen se bifogad förkylningsrapport (pdf), eller kontakta:
Mats Clarsund, Forskningschef Enzymatica AB (publ), 0733-46 34 29 mats.clarsund@enzymatica.se  

För mer information om ColdZyme & Enzymatica, kontakta:
Ulf Blom, vVD Enzymatica AB (publ), 0703 -77 73 28, ulf.blom@enzymatica.se

[1] http://www.regeringen.se/sb/d/13804
[2] Previa 2013-04-23