ENZY  
SEK  %
Logotype

Kundstudier: ColdZyme-användare agerar tidigt och aktivt vid förkylning

Enligt flera kundstudier genomförda av undersökningsföretaget GfK uppger kunder att förkylningssprayen ColdZyme® fungerar bra när de använder den förebyggande eller tidigt vid första symptom som halsont, irriterad hals eller sjukdomskänsla.

Enligt flera kundstudier genomförda av undersökningsföretaget GfK uppger kunder att förkylningssprayen ColdZyme® fungerar bra när de använder den förebyggande eller tidigt vid första symptom som halsont, irriterad hals eller sjukdomskänsla. ColdZyme är unikt för att det verkar direkt mot orsaken till förkylning – förkylningsviruset istället för mot symptomen då patienten redan blivit sjuk – som traditionell behandling.

Som en del i kundnöjdhets- och kvalitetsarbetet med ColdZyme genomför Enzymatica löpande undersökningar och kundstudier om produkt­en samt kundernas beteende för att öka kunskapen om hur de behandlar sina förkylningar. På så sätt kan Enzymatica förbättra erbjudandet till dem. I en kundnöjdhetsundersökning som genomfördes av undersökningsföretaget GfK i december 2014 [1] ingick över 1000 användare av förkylningsprodukt­er, med flera intressanta resultat. I en uppföljande undersökning som genomfördes av GfK i slutet av 2015 på över 200 kunder [2] bekräftades flera av resultaten. Generellt var ColdZyme-användarna nöjda - 83% av dem var ganska eller mycket nöjda med produkt­en, ett bra resultat där marknadsledare brukar ligga kring 60%.

ColdZyme används tidigt eller förebyggande vid förkylning

En majoritet av ColdZyme-användare behandlade sina vanliga förkylningar antingen proaktivt som en förebyggande åtgärd innan de var förkylda, eller aktivt när de kände att en vanlig förkylning var på väg att bryta ut. Detta skilde sig statistiskt signifikant jämfört med användare av andra förkylningsprodukt­er, som typiskt behandlar sig först när förkylningssymptomen är etablerade (GfK dec 2014). I den uppföljande undersökningen i november 2015 om kundnöjdhet för ColdZyme bekräftades det resultat man tidigare sett, dvs att ColdZyme-kunder använder ColdZyme proaktivt för att förebygga eller förkorta en förkylning.

Figur 1: GfK 2014| Customer insightanalysis-ColdZyme|December2014 - se ovan diagram

”Det är intressant att ColdZyme-användarna skiljer ut sig från förkylningskategorin när de behandlar sin förkylning, dvs. att de behandlar den proaktivt eller i tidigt skede av förkylningen. Detta beror sannolikt på att ColdZyme både kan förebygga och förkorta en förkylning”, säger marknadschef Ulf Blom.

Bäst effekt om de tidiga förkylningssymptomen är sjukdomskänsla, halsont eller irriterad hals.

ColdZyme-användarna uppgav symptom som halsont, irriterad hals och sjukdomskänsla, som de vanligaste där ColdZyme fungerat särskilt bra mot förkylning, och det skilde statistiskt signifikant ut ColdZyme-användare från förkylningskategorin i övrigt, vilket bekräftades i båda undersökningarna.

Figur 2: GfK 2014| Customer insightanalysis-ColdZyme|December2014 - se ovan diagram

För mer information om kundnöjdhetsundersökningarna, kontakta:

Ulf Blom, Marknadschef, Enzymatica AB Tel: 0703-77 73 28 | E-post: ulf.blom@enzymatica.com

Om ColdZyme
Förkylning orsakas av virus. ColdZyme är unik för att den verkar på orsaken till förkylning, förkylningsvirus, istället för att som många andra produkt­er behandla symptomen när man redan blivit sjuk. ColdZyme kan därigenom både förebygga och förkorta förkylning. I en dubbelblind placebokontrollerad pilotstudie, COLDPREV, reducerade ColdZyme virusmängden i svalget med över 99% och mer än halveradeantalet förkylningsdagar, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo[3].

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.


[1] © GfK 2014| Customer insightanalysis-ColdZyme|December2014

[2] © GfK 2015| PostmarketingsurveyColdZyme|December2015

[3] Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.