ENZY  
SEK  %
Logotype

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (publ)

Regulatorisk information

Enzymatica genomför med start idag, tisdagen 29 maj, en företrädesemission där även allmänheten bjuds in att teckna. Teckningskursen är satt till 6 kronor per aktie och teckningsperioden varar till och med den 15 juni 2012. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 8,2 miljoner kronor. Det tillförda kapitalet ska användas för marknadslansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme®Munspray och PeriZyme®Tuggummi. Så sent som den 9 maj godkändes PeriZyme®Tuggummi som medicinteknisk produkt­ av Läkemedelsverket.

Memorandum och anmälningssedlar finns för nedladdning via bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor, www.enzymatica.se och www.aktietorget.se

Erbjudandet i korthet

  • Teckningstid: 29 maj – 15 juni 2012.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 1 375 319 aktier. Idag finns 16 503 832 aktier i bolaget.
  • De som på avstämningsdagen den 24 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Enzymatica äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 maj till 12 juni 2012.
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
E-post: michael.christensen@enzymatica.se